Stadsbyggnadskontoret

MEJLKONVERSATION MED STADSBYGGNADSKONTORET

Ta del av min mejlkonversation med projektledaren på Stadsbyggnadskontoret

________________________________________

STADSBYGGNADSKONTORETS AKTIVITETER OCH PROGRAM FÖR RIKSBY

2017-04-06 Protokoll och beslut om Riksby
2017-04-04 Mitt mejl till Moderaterna i Stadsbyggnadsnämnden
2017-02-23 Beslut om byggnation för Riksby ska tas men ärendet bordläggs. Protokoll 
2017-03-20 Mitt mejl till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden
2017-01-20 Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför fortsatt arbete för centrala Bromma i stadsdelen Bromma (ca 3000- 4000 lägenheter)
2016 Översiktsplan för Stockholm stad för tiden 2017-2040
2016 Under sommaren 2016 planerades att ett beslut skulle tas på programföslaget men det sköts upp till hösten på grund av inkomna synpunkter, samt att Stadsbyggnadskontoret och -nämnden ville invänta Länsstyrelsens remissvar.
2016-02-22 till 2016-04-04 Samråd och utställning samt publicering av programförslag
2016-02-17 Samrådsbrev för synpunkter
2016-02-15 Program för centrala Bromma del 1 och 2
2012-02-01 Stadsbyggnadsnämnden
2011-12-20 Startpromemoria för program för del av  Bromma/Norra Riksby
2010 Förstudie

________________________________________

SVAR PÅ ÖVERSIKTSPLANEN FRÅN STOCKHOLMS STAD 2017-2040

________________________________________

REMISSVAR PÅ PROGRAMFÖRSLAGET

Mitt svar. I svaret fokuserar jag på infrastruktur, kulturhistoria och naturaspekter.
Min skrivelse som pdf

Från koloniföreningar

Svar som avser trädgård och natur

Från myndigheter och organisationer

Länsstyrelsens remissvar i förkortad version 2016-10-26 (gjord av Mikael Ljung)
Länsstyrelsens remissvar i sin helhet gällande Riksby 2016-10-26