Trädgårdsförbundets medlemsföreningar i Sverige

På den här sidan hittar du tre interaktiva kartor som visar koloniträdgårdsföreningar som är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet fördelat på:
– Stockholm stad
– Storstockholm
– Hela Sverige

Instruktion för hur du läser kartorna
– Blå markering betyder att föreningen endast har odlingslotter
– Grön markering betyder att föreningen endast har stuglotter.
– Gul betyder odling + stuglotter.