Bromma tidning vecka 33, 2018

En utopi att tro att buller från luften kan byggas bort 

Stadsbyggnadskontoret föreslår bygge av nya bostäder i Bromma trots en uttalad rädsla för ödsliga koloniträdgårdar. Osäkert för barn, säger de. Dock ingen uttalad oro för buller från flygplatsen. Och heller ingen oro om det alls finns köpare till bostäderna.

Platsen för bygget är nuvarande Byggmax och Lintaverken. För att komma till rätta med flygplansbullret planeras verksamhetslokaler. År 2038, när flygplatsen troligen läggs ner, ska de byggas om till bostäder.

Vi som lever vid flygplatsen vet att det är en utopi att tro att det går att bygga bort buller som kommer från luften. Beroende på hur vinden ligger på, startar och landar planen i olika riktning, och vinden gör att bullret flyttar på sig.

Tjänstemännen tycker dock att de har satt ”check” på frågan om buller och uttalar istället oro för förskolebarnen: ”Närheten till koloniområden är positiv sommartid men området kan upplevas tomt och öde vintertid. Det kan kännas osäkert för barn”. Så lätt det vore att fråga barnen som går i Engelska skolan (invid koloniområdet) om de lever med en oro.

Det är även rimligt att kräva att Stadsbyggnadskontoret gör en målgruppsanalys innan planering och bygge, särskilt idag när löpsedlarna skriker om hur svårt det är att hitta köpare till nybyggda bostadsrätter.

Tips till tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret: Vänta till 2038 med att bygga bostäder! Lös istället frågan om infrastruktur med utökad kollektivtrafik och bygg bort flaskpropparna Brommaplansrondellen och Kvarnbacksvägen/Ulvsundavägen.

 Mikael Ljung

Kolonist vid Riksby koloniförening
2018-08-17
Bromma tidning 2018-08-20

Nya bostäder vägg-i-vägg med Bromma flygplats

Fakta
Förlikningsavtal med Fastighetspartner Bromma AB om tomträtten Riksby 1:13. Markanvisning för bostäder, förskola och verksamheter inom fastigheterna Riksby 1:13 och Ulvsunda 1:1 i Riksby till Fastighetspartner Bromma AB.
Staden har varit mycket angelägen att få till denna förlikning för att kunna bygga nya bostäder vägg-i-vägg med Bromma flygplats. Staden säger att markanvisningen har gjorts marknadsmässigt. Det vore intressant om någon oberoende instans synar denna överenskommelse. Beslut på detaljplan kommer troligen tas i augusti 2018.

Fastighetspartner Bromma AB har markanvisas följande:
320 hyresrätter
100 bostadsrätter
Förskola för sex avdelningar
Verksamhetslokaler

Källa