Liberalernas kampanj ”Hjälp oss Rädda Brommas Kolonilotter”

2017-09-18

I helgen besökte Bromma Liberalerna koloniträdgårdarna i Riksby för att dela sitt politiska ställningstagande: De som ensamt parti kommer att vilja behålla koloniområdena intakta. I löftet ingår även att bevara grönskan mellan nya bostäder och koloniområdena och att värna omkringliggande fornlämningar.

Som kolonist är jag positivt överraskad över Liberalernas engagemang.

Men, det finns en kvarstående och fortfarande obesvarad fråga:

Vem äger frågan om Brommas framtid, tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret eller politikerna?

Tjänstemännen driver på bostadsbyggen överallt. De har uppdraget från politiker att bygga 140.000 nya bostäder inom loppet av tio år i Stockholm. Men de driver på för hårt, utan att lyssna på remissinstanser eller politiker som sitter i Stadsbyggnadsnämnden. I våras var majoritetspolitikerna (S, MP och V) mot förslaget att rasera koloniområdena. Men vid senaste mötet den 31 augusti 2017 var det helt tyst från deras sida. Vad har hänt? Jo, tjänstemännen har inte lyssnat till majoriteten. Vid senaste mötet var det endast Liberalerna som drev frågan om bevarandet. S, MP och V har gått med på att flytta en del av stugorna, något som i praktiken betyder att riva dem.

Det här är inte bara en fråga för Stadsbyggnadskontorets tjänstemän, anser jag. Bromma är ett nav avseende infrastruktur med många trafikknutar som redan idag är en utmaning. Att tjänstemännen sitter vid sina skrivbord och säger att det ska byggas minst 20.000 nya bostäder i Bromma blir ett skämt – de har inte varit på plats och sett hur det ser ut idag, skulle trafiken minska tänker de?

Den här delen av Stockholm är mycket komplex, något som främst beror på Bromma flygplats.


Texten på Liberalernas flyer lyder:

”Hjälp oss Rädda Brommas Kolonilotter
 I senaste stadsbyggnadsnämnden var det endast Liberalerna som ville rädda de kolonilotter som planeras att tas bort i programförslaget för Centrala Bromma.

Vi vill att alla kolonilotter i Riksby koloniområden ska bevaras, tillsammans med fornlämningarna. Genom att bygga nya bostäder med tät kvartersstruktur nära tunnelbana går det att bygga lika många bostäder OCH bevara värden som redan finns.

Idag är det tusentals som odlar och promenerar i koloniområdena i Bromma. Det är ett exempel på den unika stadsmiljö vi har här, på mötet mellan natur och tät bebyggelse.

Stadsbyggnadspolitiken finns till för att utveckla och skapa nya värden för stadens medborgare. Inte förkasta de värden som redan finns. Vi kan bygga och bevara. Om du vill veta mer eller engagera dig, kontakta kollonilott@liberalerna.se

Håller du med oss?
Gå med i Liberalerna Ditt ställningstagande gör skillnad:
Swisha 50 kronor till 123 14812 41skriv ”ny” följt av ditt personnummer och din e-postadress: Eller gå in på:
liberalerna.se/bli-medlem.”

2017-10-24 Mitt i Bromma, Miljöpartiets insändare och Liberalernas svar.