Mejl till Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-20

Hej!

Jag har engagerat mig i framtiden för Riksby i Bromma alltsedan programförslaget presenterades för drygt ett år sedan. Jag har granskat förslaget och ställt det mot fakta på plats och har även påtalat resultatet för projektledaren. Jag anser att min konsekvensanalys är av vikt för det beslut som ska fattas, och är uppriktigt förvånad att den inte ens nämns i tjänstemännens utlåtande.

Varför det här mejlet?

Anledningen till det här mejlet är att min konsekvensanalys inte finns med som bilaga inför mötet när ni ska fatta beslut om att gå vidare med programförslaget eller inte.

Om ni säger ja till att gå vidare med programförslaget säger ni även att säga ja till det här, som är en förkortad version av min konsekvensanalys:

  1. 170 kolonistugor och flera bostadshus utefter Kvarnbacksvägen försvinner

Bygget av vägnätet, som presenteras i programförslaget, kommer att innebära inte bara att flera bostadshus utefter Kvarnbacksvägen samt SALK tennisbanor och golfbanan försvinner. Utan framför allt kommer 170 stugor att ryka.

Om lokal- och huvudgator ska dras igenom det stadsplanelagda koloniområdet stympas de arkitektplanerade trädgårdarna och de arkitektritade stugorna kommer att behöva rivas. Således, om ni fattar beslut om att gatorna ska dras genom området – då ingår per definition att 170 stugor, tennisbana och bostadshus ryker.

Jag vill också göra er uppmärksam på att de stugor som blir kvar kommer att ligga i skugga under avgörande perioder i odlarcykeln och flera stugor kommer att hamna i ett ingenmansland. Det blir en rejäl fragmentarisering av ett idag sammanhängande och väl planerat område.

Jag har – manuellt med måttband – mätt varenda väg i området (som idag är 5-9 meter breda) och ställt dem mot gatorna som ritats ut i programförslaget (som är 17-28 meter breda).

  1. Fridlyst fauna försvinner

Koloniområdet omgärdas av en väl känd fridlyst fauna:

  • huggorm
  • groddjur
  • fladdermus

Det har exempelvis byggts särskilda grodvägar utmed Spångavägen, som Riksby är en del av med tanke på grodstråket mellan Lillsjön och Kyrksjön.

I programförslaget nämns inte detta.

  1. Gravsättningar från järnåldern försvinner

Runt hela koloniområdet finns flertalet unika gravsättningar från järnåldern. I programförslaget presenteras en väg som ska gå rakt över en av gravarna. För mig betyder det antingen att Stadsbyggnadskontoret inte förstår vilket område de arbetar med, eller att de ger blanka f-n i kulturhistoria.

  1. Kvarlämningar från inlandsisen försvinner

De Geer-moräner, som är naturliga kvarlämningar från inlandsisens framfart, ligger i skogspartierna runtom hela koloniområdet. Dessa kommer per definition att försvinna eftersom det planeras byggas bostäder här och gator planeras att dras på platser för dessa.

  1. Unika kulturhistoriska värden försvinner

Sist men inte minst, Riksby koloniområde är ett snart hundraårigt välbevarat stadsplanelagt område med stora kulturhistoriska värden.

Här finns arkitektritade stugor och arkitektplanerade trädgårdar som består av snart hundra år gamla växter, träd och buskar som på många håll är helt unika.

Området hänger väl samman med koloniområdena Iris och Linnéa Kortenslund. Det här är en grön lunga, en plats för motion och rekreation för såväl oss som har stugor som för alla stockholmare som vill promenera och låta sig inspireras av de kreativa arbeten som pågår i trädgårdarna.

​De här fem punkterna är av avgörande betydelse för det beslut ni kommer att fatta. Om ni fattar beslut om att gå vidare med området så anser jag att nämnden sagt ja till ovanstående fem punkter. ​

Jag är positiv till byggen av nya bostäder

Jag vill betona att jag är positiv till byggen av nya bostäder, och jag kan också förstå om ni väljer att skövla koloniområdet till förmån för bostäder. Jag ser dock fram emot att höra att ni säger nej till lagt förslag. Mina punkter torde få nämnden att fatta ett beslut i den riktningen.

​Krav om att ni ska stå för fattat beslut

Dock, om ni desperat driver igenom bostadsbyggen i det här området vill jag att ni besöker oss kolonister och berättar om fattat beslut och diskuterar med oss varför ni valt att gå vidare med Riksby trots mina fem punkter. Jag kräver nämligen att ni står för fattat beslut och även sätter ord på att ni kommer att göra det! Jag vill inte att ni låtsas som att koloniområdet alltjämt kommer att stå kvar intakt även fast det kommer att byggas vägar, gator och bostadshus och trasa sönder området.

Följ min kampanj

Se min webbplats för mer information, den uppdateras kontinuerligt: www.mikaelljung.com Där kan ni även läsa om Bromma flygplats och avsaknad av en fungerande infrastruktur.

Bästa hälsningar, Mikael Ljung