Miljöpartiets insändare och Liberalerna svar Mitt i Bromma 2017-10-24

Insändare till Mitt i Bromma 2017-10-24

L bluffar om kolonistugorna
l Nyligen har Liberalerna iBromma hävdat att de skulle vara det enda partiet som vill rädda kolonilotterna i Riksby.

Det är en bluff. Både i den lokala stadsdelsnämnden och i den centrala stadsbyggnadsnämnden har våra majoritetspartier varit tydliga. Citat från Bromma stadsdelsnämnds beslut i samrådet från den 14 april 2016 : ”Nämnden vill påpeka att kolonistugor ska inte behöva rivas eller flyttas. Att lägga lokalgator genom koloniområdet är inte en bra idé. Befintlig asfalterad väg kan bli till gåfartsgata.”Citat från stadsbyggnadsnämndens beslut den 6 april 2017: ”Det kolonistugeområde som ligger på platsen fyller en viktig ekologisk, social och rekreativ funktion. Kolonistugeområdet ska värnas och intrång ska inte ske. Bebyggelsens möte med koloniträdgårdarna ska ske på ett medvetet och varsamt sätt.”

Hur kan (L) påstå att de skulle vara ensamma om att vilja skydda koloniområdet?

Cecilia Obermüller (MP)
Ordförande i Bromma och gruppledare i stadsbyggnadsnämnden

Miljöpartiet Mitt i bromma 2017-10-24

Svar på insändare till Mitt i Bromma 2017-11-07

MP bluffar – inte vi
I en insändare i Mitt i Bromma den 24 oktober hävdar Cecilia Obermüller (MP) att Liberalerna bluffar om att vi är de enda som tar ställning för att alla kolonilotter i Riksby ska bevaras. Obermüller refererar protokollet från mötet och säger att Mp tydligt tagit ställning för att bevara alla kolonilotter. Den beskrivningen krockar med det beslut som faktiskt togs i Stadsbyggnadsnämnden den 31:a augusti. I beslutet som Miljöpartiet stöttade går det nämligen att läsa ” … dock kan ett begränsat antal kolonistugor i centrala lägen komma att behöva flyttas … .” Liberalerna var det enda partiet som tog ställning i stadsbyggnadsnämnden för att alla kolonilotter ska bevaras. Vem är det som bluffar, Obermüller?

Björn Ljung (L), Hanna Wistrand (L), Martin Ängeby (L)

Liberalerna Mitt i Bromma 2017-11-07