Nonchanlant hantering från staden

Artikeln i Bromma Tidning 2017-07 sid 27

Gång efter annan har jag kontaktat politiker och tjänstemän i Stockholm stad och bett om en konsekvensanalys av de planerade byggena vid Riksby koloniförening. Här ska, enligt programförslag 2016, byggas omkring 4000 bostäder. Jag vill förstå hur de ser på att bygga på ett snart hundraårigt stadsplanelagt område med arkitektritade stugor och trädgårdar? Hur de ser på byggen på platser där fridlyst fauna (fladdermus, huggorm, groda) lever idag? Och hur de tänker när de drar gator rakt över fornlämningar från järnåldern och De Geermoräner som ligger oförändrat kvar sedan inlandsisen?

Det har varit i det närmaste tyst. Men häromdagen fick jag ett svar som säger att Stadsbyggnadsnämnden ska fatta ett beslut i februari och därefter ska de titta på de här ”detaljerna”.

Häpnadsväckande! ”Detaljerna” som jag beskrivit ovan, liksom flera fastigheter utefter Kvarnbacksvägen som även riskerar att rivas i brådrasket, är för mig inga ”detaljer” utan helt avgörande fakta.

I Stadsbyggnadskontorets mycket generellt hållna programförslag 2016 anges bredden på vägarna som ska dras från Kvarnbacksvägen till de planerade husen i nya området Norra Riksby. Jag har, på plats, mätt varje väg med måttband. Min analys visar att 170 stugor med trädgårdar, SALK tennisbanor och flera bostadshus utefter Kvarnbacksvägen måste rivas för att ge plats åt det här nya området. Fridlyst fauna, gravsättningar och De Geermoräner ryker också. För mig är det här alltså inga ”detaljer” utan avgörande konsekvenser som bör ligga på bordet vid nämndens möte i nu februari.

Stadsbyggnadskontorets agerande visar hur pressade de är att skaka fram attraktiva platser för bostadsbyggande. Men låt oss vända på steken: hur ser det ut om man vill bygga ut sin villa? Tvingas man inte skicka in noggranna och kostsamma arkitektritningar till Stadsbyggnadskontoret för att bli godkänd? Obegripligt att en utbyggnad på en villa kräver större underlag än vad som krävs från samma instans för att utplåna unika områden i Bromma.

Mikael Ljung, kolonist i Riksby koloniområde

Bilden nedan bifogade jag insändaren. Redaktionen valde en översiktsbild.

Nonchalant hantering av helt avgörande ”detaljer”

Flera bostadshus utefter Kvarnbacksvägen måste rivas för att ge plats åt lokalgator som ska gå in i mot det nya området Norra Riksby. Foto och bildbearbetning: Mikael Ljung.

Flera bostadshus utefter Kvarnbacksvägen måste rivas för att ge plats åt lokalgator som ska gå in i mot det nya området Norra Riksby. Foto och bildbearbetning: Mikael Ljung.