Planera och bygg så att Arlanda konkurrerar ut Bromma flygplats år 2038

Jag menar att dagens bullriga miljö kring Bromma flygplats inte lämpar sig för bygge av bostäder. Till och med byggen av bostäder i Marieberg/Kungsholmen stoppades på grund av buller från flygplan.

Om all inrikesflyg flyttas till Arlanda skulle hela Sverige få fler avgångar och avsevärt mindre väntetid mellan byten inom Sverige och internationellt. Det skulle göra Sverige och Arlanda mer konkurrenskraftigt i relation till andra flygplatser i Norden och Europa.

  • Se till att lokal- och regionaltåg kan anslutas till Arlanda flygplats som ett komplement till Arlanda Express.
  • Bygg bort flaskhalsar på E4 mot Uppsala, som exempelvis den för korta avfarten vid Rosersbergs transportnod för omlastning av gods där bl.a Postnord och DSV har sina lokaler. (Trafikverket informerade om den förkortade avfarten innan den byggdes.)

EXEMPEL PÅ VARFÖR MÅNGA VILL BEVARA BROMMA FLYGPLATS

Flera stockholmare som jag träffar och som är för att Bromma flygplats ska finnas kvar hävdar exempelvis att gotlänningar inte vill flyga till Arlanda för att det är längre in till staden jämfört med Bromma flygplats.

När jag informerar om att det går fortare att åka Arlanda Express in till Stockholm jämfört med buss 152 och pendeltåg, som i bästa fall tar 9 minuter längre. Då kommer ursäkten att det är för dyrt att åka Arlanda Express.

PRISER OCH RESTIDER

  • Arlanda: Arlanda Express (20 min). Pris 280 kr. Flygbussarna (45 min). Pris 99-119 kr.
  • Bromma flygplats: Buss och pendeltåg (27-30 min). Pris 30 kr eller 43 kr.

Om nu Stockholm måste bygga flera fungerande samhällen – vilket de i och för sig inte gör i dag – och Bromma flygplats är ett utmärkt ställe att bygga på så kan nuvarnade argument (exempelvis att näringslivet behöver Bromma flygplats eller att det är för kostsamt att ta sig in till stan) inte hindra Stockholm från att utvecklas.