Stadsplanelagt område

Riksby koloniområde stadsplanerades på 1930-talet. Här finns arkitektritade kolonistugor och arkitektplanerade trädgårdar.

Stadsplanen över Riksby koloniområde från 1930-talet

Arkitektritade kolonistugor

Här är Riksby koloniområdes sex arikitektritade typstugor med förslag på tillbyggnader och staket. Här finns även arkitektritningen på butiken.

Arkitektplanerade trädgårdar

För området Riksby ritades på 1930-talet cirka nittio arkitektplanerade typträdgårdar med förslag på fruktträd, bärbuskar och annan flora.

Kvarteret Tussilago

Kvarteret Salix

Kvarteret Rudbeckia

Kvarteret Ranuculus

Kvarteret Pyrola

Kvarteret Orchis