Utbildning i att digitalisera verksamheten

Vill du effektivisera föreningens arbete och slippa göra om samma arbete gång på gång? Hur många gånger har du inte klippt och klistrat och ägnat timmar åt administration, tid som du egentligen behöver lägga på mer strategiskt arbete?

Jag hjälper dig att komma igång med att ta det lilla steget mot att jobba datadrivet med hjälp av verktyg som kan vara helt licensfria och/eller ha en väldig låg kostnad. Samtidigt som de är enkla att använda.

Du får lära dig hur du får in data via Google Formulär och hur du bygger en datastruktur i Google Sheet/Drive och därefter visualiserar i Google Data Studio. Det kan exempelvis handla om att:

 • Hämta in medlemsenkäter, röstlängden för årsstämman, inspektionsrundor, inbjudningar eller olika typer av ärenden till styrelsen.
 • Exportera data från bokföringssystem till Excel/CSV eller API direkt till en databas för löpande visualisering.
 • Redovisning mot budget för styrelsen och för medlemmarna årsredovisningen över tid.

I min utbildning får du och styrelsen grundläggande kunskaper i hur en databas fungerar och hur den ska byggas upp.

Det här får du och styrelsen verktyg för att hantera i utbildningspaketet:

 • Så här fungerar en databas och så här kopplar du ihop den med andra databaser.
 • Hantering av egna data.
 • Användbara formler som styrelsen kan använda för att förenkla.
 • Dela dokument – vi tar fram en plats där styrelsen kan dela dokument.
 • Instruktion i hur du hämtar in data.
 • Genomgång av hur olika licensfria verktyg kan underlätta arbetet för styrelsen.
 • Instruktion i hur styrelsen kan visualisera data för medlemmar och internt.
 • Om det finns behov av att använda sig av kartor så ägnar vi tid åt detta.

Det här behöver du ha för att delta på kursen:

 • Google konto (gmail-konto)
  Google Chrome (webbläsare)
  PC med mus