Koloniområden vs översiktsplan för Stockholm stad framtill 2030

Klicka på översta högra fyrkantiga symbol för att öppna upp i nytt fönster.

När staden vuxit har flera koloniträdgårdsföreningar kommit i kläm. På kartan är de markerade med röd färg. Blå och grön är hittills ohotade föreningar. Områden som enligt Stockholms stads otydliga översiktsplan ska nybebyggas fram till 2030 är markerade med en röd linje. De gulmarkerade områdena kommer att förtätas

Stadsutvecklingskarta från Stockholm Stads översiktsplan 2030

0