Politiker lyssnar på kritik och fattar kloka beslut

Stadsbyggnadsnämnden har tagit till sig kritik från oss kolonister och fattat det kloka beslutet att bevara Riksby koloniområde, liksom omkringliggande natur- och kulturområden. Dessutom fick Stadsbyggnadskontoret, som stod bakom förslaget till byggnation i området, i uppdrag att sätta infrastruktur avseende vägnät i ett större perspektiv.

Pressmeddelande 2017-07-31

Det är snart ett år sedan vi kolonister i Riksby startade kampanjen Låt kolonin leva och bjöd in politiker och tjänstemän till svartvinbärssaft och hallonmuffins, tillverkat från egna trädgårdar, och berättade om svagheter och brister i Stadsbyggnadskontorets programförslag för Norra Riksby. Det var ett spännande möte och vi var oerhört glada med tanke på den stora uppslutningen och intresset från politikernas sida.

Stadsbyggnadsnämndens beslut den 6 april 2017

Efter mötet har jag arbetat aktivt med att skriva debattartiklar, tala med politiker och tjänstemän samt skapa den här kampanjwebben. Beslutet om Norra Riksbys framtid bordlades flera gånger, och först den 6 april 2017 fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om att:

  • Koloniområdet Riksby ska bevaras intakt.
  • Natur- och kulturområden som omgärdar Riksby koloniområde ska bevaras.
  • Salk tennisbana ska bli kvar och därmed kolonistugorna på Salixvägen, som hör till Riksby koloniområde.
  • I det här bygget ska INTE samma misstag göras som vid Annedal i Bromma.

Läs Stadsbyggnadsnämndens protokoll i sin helhet

Stadsbyggnadskontoret ska ta ett större grepp om infrastruktur avseende vägnät i området

Som en del av beslutet fick tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret även i uppdrag att ta ett större grepp om infrastruktur avseende vägnät som berör områdena Bromma, Västerort, Ekerö, Solna och Sundbyberg.

Det här beslutet är en hjärtefråga för min del, så jag har applåderat högt. Det finns en potential för byggnation av nya och fungerande samhällen i den här delen av Stockholm, men det kräver ett utbyggt och förbättrat vägnät som möjliggör bättre kollektivtrafik. Om Stadsbyggnadskontoret hanterar frågan konstruktivt kan det leda till minskad biltrafik i proportion till expansionen.

Politiker lyssnar!

Stadsbyggnadsnämndens beslut är väldigt roligt och efterlängtat. Jag ser fram emot att följa Stadsbyggnadskontorets och -nämndens arbete, där jag kommer att bevaka Riksby koloniförenings specifika intressen.

Summan av det hela är att det verkligen går att påverka politiker. De lyssnar om de får bra underlag och om vi medborgare agerar direkt.